Główne specjalizacje

Ochrona danych osobowych

Energetyka

Ubezpieczenia

Rozwiązywanie sporów

Umowy

Prawo konsumenckie

Prawo nowych technologii
i cyberbezpieczeństwo

Obsługa klientów niemieckojęzycznych

Pył po szeroko komentowanych wdrożeniach w życie RODO już trochę opadł. Niemniej konieczność dbałości o zapewnienie ochrony danych osobowych przez podmioty zaangażowane w proces przetwarzania nie straciła na znaczeniu, a nowe rozstrzygnięcia organów nadzoru i sądów polskich i unijnych powodują, że zapewnienie zgodności wymaga podejmowania ciągle na nowo odpowiednich działań i analiz. Pomagamy Państwu w tym zakresie oferując:
 
 • Audyty zgodności z RODO, w tym audyty powdrożeniowe
 • Projekty wdrożenia RODO i aktualizacji wcześniejszych wdrożeń
 • Tworzenie dokumentacji RODO
 • Wsparcie w przygotowaniu oceny skutków dla ochrony danych dla procesów przetwarzania danych
 • Opiniowanie i kwalifikacja procesów przetwarzania danych
 • Wypracowywanie optymalnych z punktu widzenia założeń biznesowych i zgodnych z prawem modeli przetwarzania danych
 • Wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Świadczenie usług zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych
Prowadzenie biznesu na rynku regulowanym wymaga sporo uwagi. Jesteśmy Państwa przewodnikiem w zakresie spoczywających na Was obowiązków, zapewniając bezpieczeństwo prawne przy uwzględnieniu realizacji Państwa celów biznesowych. Choć staramy się nie dopuścić do takiej sytuacji, gdy trzeba stajemy się Państwa adwokatem w relacjach z regulatorem rynku czy Waszymi kontrahentami.
 
Odbiorcom energii pomagamy w zapewnieniu optymalnych warunków umów z przedsiębiorstwami energetycznymi, a także przy realizacji przedsięwzięć związanych z zaspokojeniem zapotrzebowania ze źródeł odnawialnych.
 
Zakres usług:
 
 • Zagadnienia koncesyjne i taryfowe
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem URE oraz przed SOKiK i sądami wyższych instancji w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa URE
 • Wsparcie w relacjach z odbiorcami energii elektrycznej, ciepła i gazu i reprezentacja w sporach z klientami
 • Tworzenie wzorców umownych dla klientów biznesowych i konsumentów i ich opiniowanie pod kątem zgodności z prawem
 • Wsparcie odbiorców w relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym negocjowanie umów dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Wsparcie we wszelkich kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • Zapewnienie optymalnych warunków zaopatrzenia w media, w tym za pomocą bezpośrednich umów zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Pomagamy odnaleźć się w gąszczu regulacji rynku ubezpieczeń, dbając o zachowanie bezpieczeństwa prawnego przy uwzględnieniu Państwa założeń biznesowych.
 
Reprezentujemy w relacjach z ubezpieczonymi, ubezpieczycielami czy brokerami, reprezentują Państwa interesy także w sądzie.
 
Zakres usług:
 
 • Wsparcie regulacyjne w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
 • Opiniowanie, tworzenie i zmiana umów ubezpieczenia w tym ogólnych warunków ubezpieczeń
 • Opiniowanie modeli ubezpieczeń i modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • Negocjowanie umów ubezpieczenia i umów brokerskich
 • Zastępstwo procesowe w sprawach ubezpieczeniowych
Otaczający nas świat digitalizuje się w błyskawicznym tempie. To już nie tylko e-commerce i powszechne wykorzystanie aplikacji mobilnych w codziennej działalności biznesowej, ale także coraz częstsze zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego dla podniesienia efektywności pracy i osiągniecia jeszcze lepszych rezultatów biznesowych z konsekwencją w postaci zagrożeń wynikających z cyberbezpieczeństwa. Niezależnie od tego, w jakiej formie i zakresie korzystają Państwo z nowych technologii, zadbamy o to, aby Państwa interesy były jak najlepiej chronione a wdrażane rozwiązania bezpieczne od strony prawnej i regulacyjnej.
Sporów wolimy unikać, odpowiednio formułując umowy i pomagając w rozwiązywaniu konfliktów w sposób polubowny.
 
Czasami jednak trzeba się bić, a my w tym pomożemy niezależnie od tego, czy po drugiej stronie jest kontrahent czy organ administracji publicznej.
Umowy pisze się na złe czasy. Niezależnie od tego, czy mowa o mającym szerokie zastosowanie wzorcu umownym, czy indywidualnym kontrakcie, zapewniamy, aby wypracowane dla Państwa rozwiązania były przygotowane na te najgorsze czasy i spełniały wymogi stawiane przez prawo, a przy tym były maksymalnie kompaktowe i praktyczne w codziennym użyciu.
Prawo konsumenckie ma coraz szersze zastosowanie, a sankcje za jego naruszenie mogą być bardzo dotkliwe. Zadbamy, aby realizowane przez Państwa zamierzenia biznesowe, niezależnie jaką przyjmą formę, nie narażały Państwa na ryzyko zarzutu naruszenia praw konsumenta.
Mówimy po niemiecku i znamy niemiecką kulturę, nie tylko tę prawną.
 
Pomożemy Państwu we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Pozostałe usługi

Mają Państwo potrzeby wykraczające poza wskazane wyżej obszary? Z przyjemnością
zapewnimy Państwu wsparcie także w szerszym zakresie, czy to we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem Państwa biznesu, czy to w zakresie potrzeb klientów indywidualnych. W razie potrzeby specjalistyczne usługi świadczymy wraz z naszymi partnerami biznesowymi wyspecjalizowanymi w określonych obszarach doradztwa.

Doświadczenie i oferta

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółową prezentacją naszego doświadczenia, bądź ofertą skrojoną pod Państwa indywidualne potrzeby, prosimy o kontakt.
Przewiń do góry