O mnie

Adam Frąckowiak, LL.M.

- radca prawny, założyciel

Od 15 lat pomagam polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu w Polsce, dostarczając rozwiązań prawnych funkcjonalnych z punktu widzenia potrzeb biznesowych a przy tym bezpiecznych pod względem prawnym i regulacyjnym.
 
Obsługiwałem zarówno dużych klientów korporacyjnych jak i przedstawicieli średniego i małego biznesu, a w ramach realizowanych projektów pro bono także fundacje i osoby fizyczne. Działałem w strukturach polskiego oddziału międzynarodowej kancelarii prawnej z niemieckim rodowodem, polskiej kancelarii lokalnej, a także przez wiele lat jednej z pięciu największych polskich kancelarii prawnych (WKB lawyers).
 

Praktyka

W dotychczasowej praktyce koncentrowałem się w szczególności na obsłudze podmiotów z sektorów regulowanych – energetyki i ubezpieczeń, będąc zaangażowanym w skomplikowane projekty wymagające kreatywnego stosowania nie tylko przepisów stricte regulacyjnych, ale także prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa administracyjnego a także przepisów procedury cywilnej, administracyjnej i sądowo administracyjnej w prowadzonych przeze mnie postępowaniach

Doradztwo

Doradzam także we wszelkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych i świadczeniem usług drogą elektroniczną i na odległość, a szeroko rozumiane prawo nowych
technologii stanowi istotny punkt moich zainteresowań.

Wsparcie

Od początku aktywności zawodowej wspieram także klientów niemieckojęzycznych, początkowo w ramach polskiego oddziału międzynarodowej kancelarii z niemieckim rodowodem, a ostatnio w ramach German Desk jednej z wiodących polskich kancelarii.

Po godzinach

pasjonuję się klasyczną motoryzacją  i motorsportem. Od lat uprawiam
narciarstwo alpejskie, żeglarstwo i windsurfing.

 
 • Świadczyłem doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych z sektoragazowniczego,ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej we wszelkich zagadnieniach związanych z działalnością koncesjonowaną i regulowaną, wtym w zakresie relacji z klientami i regulatorem.
 • Brałem udział w procesach restrukturyzacyjnych grup energetycznych i licznych postępowaniach przed Prezesem URE dotyczących m.in. zagadnień taryfowych, koncesyjnych czy karnoadministracyjnych.
 • Tworzyłem i opiniowałem instrukcje, regulaminy (w tym pierwszy w Polsce regulamin świadczenia usług magazynowania gazu), wzorce umowne, dokumentację produktową (w tym w zakresie produktów niestandardowych), umowy w obrocie międzynarodowym, zarówno dla klientów biznesowych jak i konsumentów.
 • Reprezentowałem klientów w postępowaniach sądowych o wartości kilku milionów złotych, w tym w ramach zespołu prawników doprowadziłem do korzystnej dla klienta zmiany wyroku przed Sądem Najwyższym skutkującej uchyleniem nałożonej na klienta kary pieniężnej o wartości ponad miliona złotych. W innym sporze sądowym doprowadziłem wraz z zespołem do zawarcia korzystnej ugody kończącej długotrwały i skomplikowany spór sądowy o trudnym do przewidzenia wyniku pomiędzy dwoma głównymi podmiotami z sektora gazowego w Polsce.
 • Doradzałem klientom z sektora energetycznego w postępowaniach prowadzonych przed organami unijnymi (ACER) oraz przed sądem pierwszej instancji.
 • Współtworzyłem raporty dla Ministerstwa Gospodarki mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań zmian legislacyjnych w polskim otoczeniu prawnych, w tym w oparciu o najlepsze praktyki z wybranych jurysdykcji zagranicznych, w zakresie:  wprowadzenia w Polsce instytucji spółdzielni energetycznej;ułatwienia funkcjonowania klastrów energii w Polsce;rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.
 • Przeprowadziłem liczne audyty i projekty wdrożeń w zakresie ochrony danych
  osobowych, zarówno u dużych klientów korporacyjnych jak i dla mniejszych
  podmiotów.
 • Doradzałem różnym organizacjom branżowych w kwestiach związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych, prowadziłem liczne szkolenia z zakresu danych
  osobowych, a także świadczyłem usługi w charakterze zewnętrznego inspektora
  ochrony danych.
 • Opiniowałem procesy zawierania umów na odległość, w tym za pośrednictwem
  strony internetowej, przygotowując wymaganą dokumentację uwzględniającą
  świadczenia usług drogą elektroniczną i przepisy konsumencie.
 • Świadczyłem doradztwo regulacyjne, procesowe oraz w zakresie umów i danych
  osobowych na rzecz klientów z sektora ubezpieczeniowego, w tym największych
  ubezpieczycieli aktywnych na polskim rynku.

W razie zainteresowania szczegółowym spisem doświadczenia, prosimy o kontakt

 

Jestem współautorem komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz komentarza do ustawy o elektromobilności, a także artykułów o tematyce energetycznej i ochrony danych osobowych publikowanych na łamach prasy polskiej i zagranicznej.
 

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także polsko-niemieckie studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą gdzie uzyskałem tytuł Master of German and Polish Law (LL.M.).
Przewiń do góry